"SAMEN MAKEN WE WERK VAN ONTWIKKELING EN GROEI"
"SAMEN MAKEN WE WERK VAN ONTWIKKELING EN GROEI"
WerkwIJSS levert kwaliteitsproductie en verricht schoonmaakwerkzaamheden.
WerkwIJSS organiseert leerwerkplekken
binnen de eigen organisatie.

WerkwIJSS is het leerwerkbedrijf voor de gemeenten IJsselstein, Nieuwegein, Lopik, Stichtse Vecht en Vijfheerenlanden.
WerkwIJSS werkt samen met bestuurlijke partners, klanten, zorgorganisaties en onderwijsinstellingen.