OVER ONS

WerkwIJSS is het leerwerkbedrijf voor de gemeenten IJsselstein, Nieuwegein, Lopik, Stichtse Vecht en Vijfheerenlanden.

WerkwIJSS is een sociale organisatie, met 62 jaar ervaring als PAUW Bedrijven en vanaf 2019 een nieuwe organisatie, die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ontwikkelt in haar eigen bedrijfsactiviteiten. Het uitgangspunt daarbij is dat medewerkers “werken naar vermogen” en zo regulier mogelijk participeren op de arbeidsmarkt.

DOELGROEP

WerkwIJSS biedt mogelijkheden voor iedereen die zelf moeilijk aan een reguliere, betaalde baan kan komen. Denk hierbij aan mensen met een arbeidsbeperking, langdurig werklozen, bijstandsgerechtigden, statushouders of vroegtijdig schoolverlaters. WerkwIJSS richt zich primair op mensen die woonachtig zijn in de gemeenten IJsselstein, Nieuwegein, Lopik, Stichtse Vecht en Vijfheerenlanden.

Bij WerkwIJSS zijn er verschillende mogelijkheden:

  • Beschut Werken werkplek
    Hiervoor heeft u een indicatie nodig van het UWV. De gemeente kan u doorverwijzen naar een werkplek bij WerkwIJSS.

  • Banen Afspraak Baan (BAB)
    Dit is een tijdelijke werkplek als opstap naar regulier, betaald werk.

  • Werkervaringsplaats (WEP)
    Gedurende een bepaalde periode kunt u werkervaring opdoen binnen WerkwIJSS. Naast praktische vaardigheden doet u werknemersvaardigheden op en werkt u aan werkritme en structuur. Op deze manier kunt u zichzelf ontwikkelen en klaarstomen voor een reguliere baan op de arbeidsmarkt.

WERKAANBOD

WerkwIJSS biedt organisaties in de regio de kans om sociaal te ondernemen. Samen met organisaties uit te de regio creëren we passend werk voor gemotiveerde medewerkers. Binnen het leerwerkbedrijf van WerkwIJSS werken medewerkers voor wie de afstand naar een baan op de arbeidsmarkt (nog) te groot is. Samen maken we mooie producten en zijn we een gewaardeerd dienstverlener.

LEERWERKPLEKKEN

Op de leerwerkplekken worden passende werksoorten aangeboden en er wordt in de werkomstandigheden rekening gehouden met arbeidsbeperkingen door aanpassingen en voorzieningen. De organisatie en het werk wordt zodanig ingericht dat mensen gestimuleerd en gefaciliteerd worden om hun arbeidspotentieel zo goed mogelijk te ontwikkelen. Het gaat om passende en waardevolle werkgelegenheid binnen een beschutte werkomgeving of het werken op locatie.

WERKGEVERSCHAP

WerkwIJSS biedt leerwerkplekken zonder de formele werkgever te zijn. Voor de duurzaam geplaatste medewerkers wordt het werkgeverschap georganiseerd in samenwerking met gemeenten, WIL of met een andere samenwerkingspartner.

SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)

De overheid stimuleert organisaties om, naast en/of bij de uitvoering van een opdracht, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken. Zo krijgen zij een kans om werkervaring op te doen en versterkt het hun positie op de arbeidsmarkt. Bij aanbestedingen wordt steeds vaker gevraagd om deze Social Return On Investment (SROI). WerkwIJSS kan ondersteunen bij het invullen van de SROI-verplichting van organisaties.