Bijscholing EHBO voor leidinggevenden en medewerkers

WerkwIJSS schoon vindt het belangrijk dat medewerkers elkaar op de werkvloer kunnen helpen, als dat nodig mocht zijn. Daarom krijgen leidinggevenden en een aantal medewerkers jaarlijks een bijscholing EHBO op maat.

Ook de medewerkers van de receptie WerkwIJSS hebben meegedaan aan deze training.

Vorige week heeft iedereen de scholing met succes afgerond!