Nieuwe groep “Taal op de werkvloer” van start!

Half februari is er nieuwe groep gestart met “Taal op de werkvloer”.
De groep bestaat uit 9 deelnemers uit gemeente IJsselstein en 1 deelnemer uit gemeente Nieuwegein. De deelnemers werken gedurende 3 maanden op de afdeling verpakken, techniek of binnen de schoonmaak.

Daarnaast volgen zij één keer per week 3 uur NL taalles van SVS Inburgering, Taal, Cultuur en Werk. De eerste taalles is inmiddels geweest en het is goed verlopen. Zij hebben direct opdrachten meegekregen om op de werkvloer, tijdens het werk, met collega’s uit te voeren.

Een mooie start van het project!

“Samen maken we werk van ontwikkeling en groei”!