Taal op de werkvloer van start!

Dinsdag 19 maart was de 1e NL taalles van het project Taal op de werkvloer.
10 deelnemers uit gemeente IJsselstein gaan 12 weken aan de slag om de Nederlandse taal te verhogen.

Zij hebben 1 x per week NL taalles, verzorgd door SVS Inburgering, Taal Cultuur en Werk.
Zij werken met divers lesmateriaal, waaronder een werkboek van LINK.

Naast de taallessen werken zij ook op één van de afdelingen binnen WerkwIJSS.
Op deze manier kunnen zij het geleerde direct in de praktijk toepassen.

Wij wensen alle deelnemers veel succes en plezier!