Theatervoorstelling “Kom op”!

– sociale veiligheid op de werkvloer –

WerkwIJSS organiseerde donderdag 9 november in samenwerking met  CROAN en  SBCM (Kenniscentrum en A&O-fonds sociale werkgelegenheid) voor alle medewerkers van WerkwIJSS een theatervoorstelling.

De interactieve voorstelling “Kom op” vond plaats in Theater Pantalone in IJsselstein. Twee acteurs van CROAN speelde verschillende sketches waarbij zij te maken kregen met allerlei vormen van ongewenst gedrag. Medewerkers van WerkwIJSS deden actief mee doordat er aan hen tips en adviezen werden gevraagd hoe met bepaalde situaties om te gaan.

Na afloop gingen medewerkers met elkaar in gesprek over wat ze gezien en gehoord hadden.

Het was een zeer waardevolle en interessante dag waarbij op een laagdrempelige manier bewustwording en het aanpakken van ongewenst gedrag op de werkvloer centraal stond.

“Zorgen voor sociale veiligheid doe je samen”